Wiktor Suworow - książki autora

Literatura rosyjska, która powstała w XIX i XX wieku, jest znana wszystkim wielbicielom klasyki. Uczniowie szkół średnich także kojarzą nazwiska takie jak Lew Tołstoj, Michaił Bułhakow, Vladimir Nabokov czy Fiodor Dostojewski. Jednak publikacje niektórych spośród współczesnych rosyjskich pisarzy także zajmują miejsca na listach bestsellerów. Jednym z ich twórców jest Wiktor Suworow – książki autora osiągnęły niezwykłą popularność między innymi ze względu na jego trudną przeszłość.

Doświadczenia autora

Kariera w armii sowieckiej i radzieckim wywiadzie znacząco wpłynęła na twórczość Wiktora Suworowa – książki autora poświęcone są przede wszystkim tematyce szpiegowskiej. Część jego publikacji wydano pod pseudonimem, choć “Suworow” również nie jest prawdziwym nazwiskiem pisarza. Zanim rozpoczął on karierę wojskową, był znany jako Władimir Bogdanowicz Rezun. Posługując się literackimi przydomkami, chciał sprawić, aby czytelnicy nie skojarzyli książek z jego przeszłością. Bez względu na okoliczności, okazały się one jednak wielkimi bestsellerami.

Wiktor Suworow – książki autora o wojnie i wywiadzie

Wyrażając swoje poglądy, Wiktor Suworow – książki autora i reakcje Rosjan na te publikacje nie pozostawiają co do tego wątpliwości – wiele ryzykował. Niepochlebnie wyrażał się on bowiem nie tylko o sposobie funkcjonowania sowieckiej armii, ale także głosił teorie, które stawiały jego ojczyznę w negatywnym świetle. Kiedy zarzucono mu zdradę, której nie zaprzeczył, uciekł na terytorium Wielkiej Brytanii. Dopiero wtedy zaczął publikować, choć pisał już we wczesnej młodości.

Najbardziej znane utwory Wiktora Suworowa – książki autora przetłumaczono na wiele języków – które, podobnie jak inne powieści sensacyjne, znajdziesz w Skupszopie, to:

  1. “Żołnierze wolności”. Jest to zbiór opowiadań, w których pisarz krytykuje funkcjonowanie armii sowieckiej. Porusza między innymi tematykę nieodpowiedniej organizacji żołnierzy i absurdalnych zasad aresztu wojskowego. Książka osiągnęła dużą popularność już w latach 80. – w krajach ogarniętych cenzurą wiele osób dzieliło się nią nielegalnie dzięki tzw. wydawnictwom drugiego obiegu.
  2. “Akwarium”. Ta powieść sensacyjna zawiera w sobie wątki autobiograficzne. Suworow odnosi się w niej do czasów swojej kariery w radzieckich strukturach wywiadowczych. Czytelnik ma szansę poznać nie tylko losy szpiega, ale także proces poszukiwań i przyjmowania kandydatów do GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego ZSRR). Książka doczekała się ekranizacji w postaci serialu oraz filmu fabularnego z udziałem Janusza Gajosa.
  3. “Lodołamacz” jest publikacją, która wywarła na czytelnikach szczególne wrażenie. Suworow przedstawia w jej treści argumenty mające świadczyć o tym, że atak Niemiec na ZSRR w 1941 roku miał charakter wojny prewencyjnej, a radzieccy dowódcy przyczynili się do szybszego wybuchu wojny w Europie poprzez podsycanie międzynarodowych konfliktów.

Książki Wiktora Suworowa to świetny materiał dla czytelników zainteresowanych historią ZSRR i służbą wywiadowczą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here