trąbocyty

Jednym z podstawowych badań krwi, które się wykonuje przy praktycznie każdej diagnostyce, jest morfologia. Lekarze zalecają, żeby robić ją przynajmniej raz w roku, jest to jeden z najlepszych sposobów na wykrycie wielu chorób. Do badania wystarczy niewielka ilość krwi, a samo jej pobieranie jest praktycznie bezbolesne. Podczas morfologii można ocenić wiele parametrów, spośród których zapewne pojawią się P-LCR i PDW. Warto wiedzieć, co oznaczają te tajemnicze skróty i jak interpretować ich ilość. Przy każdym parametrze na wyniku powinny się też znajdować prawidłowe przedziały, jeśli coś nie będzie się mieściło w normie, to warto udać się do lekarza w celu dokładnej interpretacji i ewentualnie podjęcia leczenia.

Co to są trombocyty

Oba parametry, to znaczy P-LCR i PDW związane są ściśle z trombocytami, to znaczy płytkami krwi. Trombocyty to po prostu fragmenty komórek pozbawionych jądra komórkowego, mają one strzępiastą budowę i najmniejsze ze wszystkich składników rozmiary. Odgrywają jednak bardzo ważną rolę, gdyż biorą istotny udział w procesie krzepnięcia i są odpowiedzialne za jego szybkość i przebieg. W momencie pojawienia się rany inicjują krzepnięcie, w rezultacie czego tworzy się skrzep zasklepiający ranę. Dlatego też ich ilość jest bardzo ważna, gdyż od niej zależy, jak organizm będzie sobie radził z upływem krwi. Prawidłowa ilość płytek w ciele dorosłego człowieka powinna być w przedziale 150000-400000 płytek/mikrolitr. W niektórych laboratoriach górna granica wynosi 450000/mikrolitr, ale może to też być zinterpretowane jako przekroczenie normy. Parametr określający ogólną liczbę płytek krwi, to znaczy PLT, jest jednym z najważniejszych, i jest on wyznaczany w standardowym badaniu. Pozostałe wskaźniki są robione w morfologii rozszerzonej, ewentualnie jako dodatkowe badanie w przypadku nieprawidłowej ilości płytek.

Co może oznaczać niewłaściwa ilość trombocytów

trąbocytyPrzekroczenie zakresu PLT oznacza, że z jakiegoś powodu jest ich zbyt mało lub zbyt dużo, a niejednokrotnie powody tego są dość poważne. Ilość powyżej normy może być rezultatem przewlekłego zespołu mieloproliferacyjnego, ale także nadmiernej produkcji spowodowanej infekcją, zmianami nowotworowymi, hemolizą czy regeneracją po krwotoku. Zbyt mała ilość płytek pojawia się z kolei w zakażeniach wirusowych, niewydolności nerek, niedoborach żelaza, chłoniakach, zwłóknieniu szpiku czy ostrej białaczce szpikowej. Niekiedy zmniejszenie ilości płytek jest spowodowane ich nadmiernym niszczeniem, na przykład przy wstrząsie anafilaktycznym czy toczniu rumieniowatym układowym. Wskaźnik ten może być również poniżej normy przy większych krwotokach.

Czym są wskaźniki P-LCR i PDW

Wiedząc jaka jest ogólna ilość trombocytów warto też wiedzieć, jakie jest ich zróżnicowanie. Jak się bowiem okazuje, trombocyty mogą mieć bardzo różne rozmiary, a zaburzenia w ich ilościach mogą świadczyć o poważnych chorobach. Parametr P-LCR oznacza, jak dużo w krwi znajduje się płytek tak zwanych dużych, mających wielkość większą niż 12 fl. Zgodnie z normami ich liczba nie powinna przekroczyć 30% ogólnej ilości wszystkich płytek. Z kolei za opisanie zróżnicowania objętości trombocytów odpowiada wskaźnik PDW. W największym skrócie informuje on o tym, jak duży procent wszystkich płytek różni się swoją objętością od przeciętnych. Przy czym za średnią objętość przyjmuje się w tym przypadku zakres od 7.5 do 10.5 fl. Prawidłowy zakres PDW wynosi 40-60%, co
oznacza że większość płytek ma podobną objętość.

Co oznaczają podwyższone wskaźniki P-LCR i PDW

Prawidłowa interpretacja ilości P-LCR i PDW nie jest prostą sprawą i zawsze powinna być
wykonywana z uwzględnieniem pozostałych wskaźników. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że zwiększony parametr P-LCR lub PDW z pozostałymi w normie, nie musi oznaczać stanu chorobowego, i najczęściej intepretuje się taką sytuację jako całkowicie normalną. Jest to bardzo ważne, dlatego że pojawienie się wskaźników powyżej normy może spowodować u badanej osoby niepokój. W tym przypadku należy pamiętać, że dopiero całościowe spojrzenie pozwoli na dokładniejsze określenie stanu pacjenta. Niepokój powinien natomiast wzbudzić zwiększony poziom P-LCR lub PDW wraz z innymi wskaźnikami, takimi jak PDW lub MPV. Może to bowiem świadczyć o pojawieniu się jakiejś choroby, czasami bardzo groźnej. Zwiększony poziom PDW razem z poziomem
MPV często jest rezultatem infekcji bakteryjnej, ale też plamicy małopłytkowej czy nawet białaczki. Z kolei podwyższony poziom PDW ale obniżony MPV może oznaczać anemię hipoplastyczną czy megaloblastyczną. Często takie wartości są też spotykane podczas chemioterapii. Widać więc, że dokładna analiza uzyskanych wyników wymaga specjalistycznej wiedzy i dużego doświadczenia. Dlatego też nie należy się od razu martwić, jeśli coś zostanie przekroczone, ale jednocześnie w żadnym wypadku nie lekceważyć swojego stanu. Najlepiej udać się z wynikami do dobrego lekarza, co pozwoli na wczesne wykrycie problemów i zastosowanie odpowiedniego leczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here