Worek stomijny

Stomia, zwana także sztucznym odbytem, pozwala na realizację podstawowych potrzeb fizjologicznych osobom, które z różnych względów zdrowotnych nie są w stanie wydalać w sposób naturalny. Wiele osób, zwłaszcza tych, u których stomię wyłoniono niedawno, może zastanawiać się nad tym, jak często trzeba zmieniać worek stomijny, aby funkcjonować na satysfakcjonującym poziomie.

Jakie czynniki wpływają na częstotliwość zmiany worka stomijnego?

To, jak często należy zmieniać worek stomijny zależne jest od kilku czynników, z czego warto zdawać sobie sprawę. Dzięki ich znajomości zdecydowanie łatwiej będzie można ocenić, czy worek wymaga już zmiany, czy jeszcze niekoniecznie należy jej dokonać. Na częstotliwość zmiany worka stomijnego wpływają przede wszystkim:

  • rodzaj stomii wyłonionej u pacjenta
  • rodzaj worka stomijnego
  • wysokość założenia stomii
  • zwyczaje żywieniowe pacjenta
  • ewentualne powikłania
  • ogólny stan zdrowotny pacjenta

Nietrudno się zatem domyślić, że to jak często zmieniać worek do stomii jest w pewnym stopniu kwestią indywidualną. Niektórzy będą bowiem czuć się lepiej, jeżeli worki stomijne będą zmieniane częściej, nawet jeśli nie występują żadne oznaki nieszczelności, a ryzyko przeciekania jest znikome.

Zmiana worka stomijnego a jego rodzaj

To, jak często należy zmieniać worek stomijny uzależnione jest w znacznym stopniu od tego, z jakim jego rodzajem ma się do czynienia. Jeżeli chodzi o rodzaje worków stomijnych, wyróżnić można przede wszystkim worki jednoczęściowe oraz dwuczęściowe. Te pierwsze nakleja się na brzuch, natomiast te drugie umożliwiają zmianę worka bez odklejania płytki. W przypadku worków jednoczęściowych konieczna jest z reguły ich codzienna wymiana. U niektórych osób zupełnie wystarczająca może okazać się jednak wymiana worka co drugi dzień. Jeżeli chodzi zaś o worki używane w systemie dwuczęściowym, płytki wymagają zmiany co mniej więcej 3-4 dni. Warto jednak zaznaczyć, że na częstotliwość wymiany takiego worka wpływ ma między innymi rodzaj przetoki. Sam worek powinien być zaś zmieniany każdego dnia. Jeżeli jednak pojawią się jakiekolwiek podejrzenia co do tego, że worek może być nieszczelny, należy niezwłocznie dokonać jego zmiany.

Jakich zasad należy przestrzegać przy zmianie worka stomijnego?

Wiele osób obawia się o to, że worki do stomii będą wydzielać przykry zapach, jednak przy zachowaniu prawidłowych zasad higieny nie trzeba się tego obawiać. Najważniejsze jest to, aby worek wymieniać z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Niektórzy użytkownicy worków dwuczęściowych mogą dokonywać zmiany co 3 dni, ale u innych konieczna będzie wymiana co 2 dni. Niezmiernie istotne jest zachowanie prawidłowych zasad higieny podczas zmiany. Przede wszystkim należy mieć na uwadze staranną dezynfekcję okolic stomii. Jeżeli pojawiają się jakieś niepożądane dolegliwości w postaci zaczerwienienia, pieczenia czy świądu, najlepiej nie zwlekać z kontrolną wizytą lekarską. Bardzo istotne jest też to, aby worki stomijne były wysokiej jakości produktami. Najlepiej będzie poszukiwać ich w sklepach z profesjonalnym sprzętem stomijnym, zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych. Użycie słabej jakości worków może bowiem wiązać się z dużym ryzykiem. Istnieje wówczas spore prawdopodobieństwo tego, że takie worki będą przeciekać nawet wtedy, jeśli będą wymieniane z odpowiednią częstotliwością. Warto zatem korzystać z rekomendacji pracowników poradni stomijnych dotyczących kwestii wyboru worków i środków higienicznych.

Czym grozi zbyt rzadka zmiana worka stomijnego?

Zwlekanie ze zmianą worka stomijnego może wiązać się z przykrymi następstwami, z czego każdy użytkownik bądź opiekun osoby z wyłonioną stomią powinien zdawać sobie sprawę. Przede wszystkim, zbyt rzadka wymiana może wiązać się z przeciekaniem worka. Równie dobrze może to jednak wynikać z nieprawidłowo założonego worka, dlatego jeśli worek przecieka, zasadne byłoby odwiedzenie poradni stomijnej. Możliwe będzie wówczas ustalenie przyczyny takiego stanu rzeczy, a co za tym idzie, podjęcie odpowiednich czynności zaradczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here