Psychoterapia w leczeniu depresji

Depresja wymaga zastosowania specjalistycznych form terapii, wśród których znajdują się psychoterapia i farmakoterapia. Ograniczanie się wyłącznie do przyjmowania leków nie jest dobrym rozwiązaniem i z pewnością nie doprowadzi do całkowitego ustąpienia objawów. Nie wyeliminuje tym bardziej przyczyny ich wystąpienia. Udział w psychoterapii jest dobrowolny, jednak w wielu przypadkach jest to konieczność, której nie należy odkładać na później. Poniżej przyglądamy się najczęściej wybieranym oraz najskuteczniejszym formom psychoterapii przeznaczonych dla osób dotkniętych problemami depresyjnymi. 

Czy z depresji można się wyleczyć? 

Depresja jest zaburzeniem psychicznym, wywołującym rozbudowany wachlarz symptomów. Są to zarówno objawy fizyczne, psychiczne, emocjonalne, jak i behawioralne. Depresja może wystąpić w niemal każdym momencie życia i dotknąć każdego. Ponieważ depresja nie jest chwilowym obniżeniem nastroju, a poważnym zaburzeniem, wymaga podjęcia specjalistycznych form leczenia. Za najlepszy wybór uważa się skoordynowane połączenie psychoterapii i farmakoterapii. Ponadto w leczenie depresji może być zaangażowane najbliższe środowisko pacjenta – jego rodzina, współmałżonek, rodzice i przyjaciele. Wsparcie uzyskane ze strony bliskich jest istotnym elementem całego procesu terapeutycznego. 

Psychoterapia dla osób z depresją 

Psychoterapia pozwala nie tylko na rozwiązanie wielu problemów związanych z zaburzeniem, ale również na ustalenie potencjalnych przyczyn odpowiedzialnych za jej wystąpienie. Do form terapii dedykowanych dla depresji należą przede wszystkim terapia: behawioralna, kognitywna oraz psychoanaliza. 

Terapia behawioralna, nazywana też poznawczo-behawioralną, skupia się na analizie zachowań i emocji oraz na odkrywaniu niewłaściwych schematów rządzonych dotychczasowym postępowaniem. Zadaniem terapeuty w tym nurcie jest nie tylko wysłuchanie swojego pacjenta, ale również ukierunkowanie jego postępowania oraz pomoc w wypracowaniu nowych form postępowania. 

Terapia kognitywna jest formą terapii poznawczo-behawioralnej. Ma na celu podniesienie samooceny pacjenta oraz zmianę jego dotychczasowego sposobu postrzegania siebie i rzeczywistości. Terapia kognitywna opiera się na przekonaniu, że wewnętrzne wyobrażenia rzutowane przez pacjenta na świat zewnętrzny mają olbrzymi wpływ na jego sposób postrzegania rzeczywistości. Tym samym zmiana dotychczasowych nawyków kognitywnych może doprowadzić do wyeliminowania objawów depresji. Tę formę terapii stosuje Psychoterapia Warszawa.

Psychoanaliza jest formą terapii skupiającej się na przeszłości oraz dotyczących doświadczeniach życiowych pacjenta. Przechodzące ją osoby wnikają w głąb swojej biografii, próbując odnaleźć wydarzenia odpowiedzialne za wyzwolenie objawów depresyjnych oraz wytworzyć nowy, prawidłowy obraz własnej osoby.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here